VDL advies richt zit met name op de kleine zelfstandige ondernemers (ZZP’ers). Hierbij kunnen alle financiële administratieve handelingen uit handen genomen worden. Dus van het verwerken van de administratie tot en met het maken van de jaarrekening en de aangifte Inkomstenbelasting.

Als (startende) ondernemer wilt u zich voornamelijk bezighouden met uw bedrijfsactiviteiten. Voor uzelf en allerlei officiële instanties (bijvoorbeeld de Belastingdienst en de bank) is het van belang dat uw financiële administratie op orde is. Dit omdat:

* U wilt weten hoe u er financieel voor staat.
* U hierdoor rekening kunt houden met het reserveren van gelden voor bijvoorbeeld afdracht omzetbelasting (btw) en Inkomstenbelasting (IB).
* U eenmaal per maand, kwartaal of jaar verplicht bent om aangifte van de omzetbelasting over de voorgaande periode te doen.
* U jaarlijks een aangifte Inkomstenbelasting moet doen, waarbij de fiscale winst uit uw bedrijf een essentiële rol speelt.

VDL advies ondersteunt u hierbij, zodat u zich volledig kunt richten op uw bedrijfsactiviteiten.

VDL advies adviseert u om in ieder geval eens per kwartaal uw financiële administratie aan te leveren. U ontvangt dan per kwartaal een overzicht van uw openstaande debiteuren, openstaande crediteuren en resultaat. Zodat u goed inzicht in de financiële stand van zaken van uw bedrijf heeft.

©2018 VDL ADVIES. ALL RIGHTS RESERVED.

n