Hiernaast biedt VDL advies ook haar financiële en inhoudelijke expertise aan voor personen met een Persoonsgebonden Budget. Dit kan betekenen het controleren van de PGB-administratie tot en met het fungeren als Gewaarborgde hulp voor het Zorgkantoor of de gemeente.

Als budgethouder van een persoonsgebonden budget (PGB) krijgt u voor het hebben van een PGB steeds meer te maken met regels en papierwerk. Het overzichtelijk en op de juiste manier administreren van de inkomsten en uitgaven is van essentieel belang voor u en voor de verantwoording aan het Zorgkantoor of de Gemeente.

Controle
U bent zelf in staat om het beheer van de administratie te voeren, maar vindt het prettig om de administratie te laten controleren. VDL advies verzorgt deze werkzaamheden voor u.

Gewaarborgde hulp
Naast de controle van de administratie, worden hierbij ook het beheer van de gehele administratie geregeld. VDL advies houdt u op de hoogte van de stand van zaken met betrekking tot uw budget, zorgt dat de administratie up-to-date is en is contactpersoon van u voor het Zorgkantoor of de gemeente en de Sociale Verzekeringsbank (SVB).

VDL advies verzorgt op een professionele manier uw PGB-administratie,
waardoor u zich met de kwaliteit van de geleverde zorg kunt bezighouden

©2018 VDL ADVIES. ALL RIGHTS RESERVED.